HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN, SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022

Năm học 2020 - 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường đã xung kích cùng tuổi trẻ Thành phố nỗ lực trong công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, góp phần chăm lo, hỗ trợ và ổn định cuộc sống đoàn viên, thanh niên, sinh viên Nhà trường.

Nhằm đánh giá và tổng kết những nội dung đã đạt được, rút kinh nghiệm các tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021; khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022.

Sáng ngày 09/10/2021, Ban Thường vụ Đoàn Trường phối hợp cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Hội nghị hôm nay được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Hội nghị đã hân hạnh được đón tiếp: Đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư, Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố; Đồng chí Phan Tấn Anh - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn; TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; ThS. Nguyễn Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; TS. Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường; TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường; TS. Lâm Thanh Minh - Bí thư Đoàn Trường; Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; Cùng với đó là sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng, các khoa trong Trường; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường và hơn 600 đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội các cấp đã tham dự Hội nghị từ hơn 600 điểm cầu trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã cùng đánh giá những mặt làm được, rút kinh nghiệm các tồn tại, hạn chế của năm học 2020 - 2021. Từ đó, đưa ra phương hướng hoạt động năm học 2021 - 2022 với những “kịch bản” phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, Hội nghị cũng đã được nghe phần chia sẻ về định hướng phát triển Nhà trường cũng như vai trò của cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong việc xây dựng Nhà trường đến từ TS. Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường.

Hội nghị cũng đã trân trọng ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng, đặt hàng đến từ đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn. Những gợi mở, đặt vấn đề giúp tập thể cán bộ Đoàn, Hội HCMUE sẽ phải cùng nhau sáng tạo, phát huy tối đa nhất vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trong hành trình đồng hành, hỗ trợ cùng thanh niên với Thông điệp “3T”. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp; đảm bảo tiến độ Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 và Đại hội Đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành tuyên dương các cá nhân và tập thể đã xuất sắc nhận được khen thưởng của Đoàn - Hội Trường, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố và Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2020 - 2021.

Cùng với đó, xin chúc mừng vinh danh các tập thể đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và dẫn đầu các cụm thi đua của Đoàn, Hội Trường.

Năm học 2020 - 2021 đã chính thức khép lại với nhiều thành quả đáng khích lệ. Năm học 2021 - 2022 mở ra với nhiều màu sắc mới, cơ hội mới, hứa hẹn nhiều thành công mới nhưng cũng đặt ra không ít thử thách mới, đòi hỏi tập thể cán bộ Đoàn, Hội Trường cần lao động nghiêm túc, sáng tạo, hiệu qủa, phát huy tối đa những thành quả đã đạt được, cùng với Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục thông minh với giá trị cốt lõi “Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn”.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành TW đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2022.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10 đến ngày 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1. Về kinh tế-xã hội năm 2021-2022

Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trung ương thống nhất nhận định, năm 2021 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng-bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số địa phương kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác...

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2021.

Ban Chấp hành Trung ương cũng cơ bản tán thành nội dung báo cáo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19; quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định từ cuối tháng 4/2021 đến nay, dịch COVID-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta; đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân và tâm lý, tâm trạng xã hội; đặc biệt, đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn đồng bào, trong đó có cả cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các y, bác sỹ, nhân viên y tế và cán bộ cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc chủ động, tích cực của toàn hệ thống chính trị, trong đó, nổi bật là vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, đã góp phần quan trọng khống chế kịp thời những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của dịch COVID-19 gây ra.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

2. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, có bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác, các vị Ủy viên Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về tình hình, nguyên nhân, cũng như xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới; đồng thời, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Vào tối ngày 09.3.2021, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Đến tham dự hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Trường hân hạnh được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý:

- ThS. Nguyễn Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

- Đ/c Hà Nam Khánh Giao - Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

- Đ/c Tăng Hữu Song Bình - Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn.

- Đ/c Đào Thị Ánh - Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn.

và các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã thống nhất cao giới thiệu Đ/c Lâm Thanh Minh - Bí thư Đoàn trường làm Chủ tọa Hội nghị, Đ/c Nguyễn Khánh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường làm Thư ký và Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường là Trưởng ban Kiểm phiếu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận và thống nhất cao với các nội dung được trình tại Hội nghị.

Hội nghị đã biểu quyết đồng ý cho 02 đồng chí thôi tham gia công tác, bầu bổ sung 06 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và 01 đồng chí vào Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 - 2022, cụ thể như sau:

- Các đồng chí thôi tham gia công tác:

1. Đ/c Tô Thị Hạnh Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường.

2. Đ/c Võ Hồng Yến Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường.

- Các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đoàn Trường:

1. Đ/c Cao Thị Huyền Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối

Viên chức, Giảng viên - Trợ lý Thanh niên khoa Tiếng Trung.

2. Đ/c Nguyễn Trần Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối

Viên chức, Giảng viên - Bí thư Chi đoàn Viên chức khoa Giáo dục Chính trị.

3. Đ/c Trần Đinh Trúc Nhi - Bí thư Đoàn trường Trung học Thực hành.

4. Đ/c Nguyễn Linh Phong - Ủy viên UBKT Đoàn Trường, Bí thư Đoàn khoa Giáo dục Quốc phòng.

5. Đ/c Phạm Thị Hương Quỳnh - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường.

5. Đ/c Trần Thanh Thức - Phó Bí thư Đoàn khoa Sinh học.

- Đ/c Hoàng Thị Hồng Trang - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn khoa Tiếng Nga được Hội nghị tín nhiệm cao bầu vào Ban Thường vụ Đoàn Trường.

Như vậy, sau khi kiện toàn, bộ máy tổ chức của Đoàn Trường bao gồm 26 Ủy viên Ban Chấp hành trong đó có 09 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Xin chúc mừng tất cả các đồng chí vừa được Hội nghị tín nhiệm và xin cảm ơn những đóng góp của các đồng chí vừa thôi công tác, chúc các đồng chí mạnh khỏe - hạnh phúc - thành công!

Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố thăm và chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

Vào lúc 09g00 sáng ngày 17/11/2020, tại phòng khách nhà C - cơ sở chính, Đoàn Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố do đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng Đảng ủy - Hội đòngo Trường - Ban Giám hiệu Trường nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

 

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phan Thị Thanh Phương đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ, giảng viên Trường nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, GS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường trân trọng tình cảm của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố dành cho Trường và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đối với công tác Đoàn, Hội của Trường trong thời gian vừa qua, góp phần vào phát triển chung của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Thành phố.

Ươm mầm hạt giống đỏ từ “cái nôi” Ánh sáng văn hoá hè

Sáng ngày 03/02/2020, tại phòng C.207, Chi bộ Sinh viên 2 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Đoàn Thị Yến Nhi.

Đồng chí Đoàn Thị Yến Nhi là sinh viên khoá 42 khoa Giáo dục Tiểu học, hiện đang là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học, thành viên trong Ban Điều hành dự án “Đọc sách cùng trẻ” của Đoàn khoa và là đội phó Đội hình “Đọc sách cùng trẻ” trong chiến dịch Mùa hè xanh 2019.

Với ý tưởng phát triển văn hoá đọc sách cho học sinh ngay từ bậc học tiểu học - chính là bậc học mà sau này bản thân sẽ tham gia giảng dạy trực tiếp, Yến Nhi đã cùng Ban Chấp hành Đoàn khoa lên ý tưởng, xây dựng nội dung thực hiện và triển khai đến các Trường tiểu học với tên gọi “Dự án Đọc sách cùng trẻ”. Dự án “Đọc sách cùng trẻ” tổ chức các sân chơi theo chủ đề mà hoạt động nổi bật của mỗi chủ đề gắn với một quyển sách. Thông qua việc hướng dẫn cho học sinh tại các trường tiểu học đọc sách, từ đó tìm hiểu thông tin trong sách để tham gia các trò chơi.  Tiếp theo đó, dự án được phát triển thành đội hình Đọc sách cùng trẻ trong chiến dịch Mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 năm 2019. Đội hình đã tổ chức thành công 14 sân chơi “Đọc sách cùng trẻ” và 01 ngày hội “Đọc sách cùng trẻ” trong 4 tuần diễn ra chiến dịch, thu hút hơn 2500 lượt thiếu nhi tham gia.

Ngoài ra, đồng chí Đoàn Thị Yến Nhi cũng là thành viên tích cực trong các hoạt động như Xuân Tình nguyện, Tiếp sức Mùa thi, Hiến máu tình nguyện, …. Trong năm học 2018 - 2019, Yến Nhi được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khên vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện, cùng với đó là Yến Nhi còn đạt danh hiệu cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc và thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp Trường. Không những thế, Nhi còn là sinh viên thành tích học tập đáng nể khi xếp loại học lực giỏi nhiều học kỳ liên tiếp, điểm trung bình 3.69/4.0 trong năm học 2018 - 2019.

“Chiến dịch Mùa hè xanh nói riêng và hoạt động Đoàn, Hội nói chung chính là môi trường rèn luyện cho mỗi đoàn viên, thanh niên. Thông qua các hoạt động, đoàn viên có môi trường để rèn luyện, nổ lực, cống hiến và trưởng thành. Từ đó, đoàn viên thể hiện tinh thần xung phong, không ngại khó, không ngại khổ. Tôi hy vọng rằng, tân Đảng viên được kết nạp ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích đi đầu đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng giao phó, khẳng định vai trò của đảng viên trẻ tại nơi làm việc và nơi ở” - Đồng chí Lâm Thanh Minh - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ Sinh viên 2 nhấn mạnh tại Lễ kết nạp.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Vào 02 ngày 14-15/12/2019, tại Hội trường B - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương, phường 4, quận 5,  TP. Hồ Chí Minh), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Đến tham dự Đại hội, về phía Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, có đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hoàng Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và các ban của Thành Đoàn.

Về phía khách mời, Đại hội rất vinh dự được đón tiếp Thường trực Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm - Đại học Huế; Đại diện Ban Thường vụ Quận Đoàn 3, Quận Đoàn 4, Quận Đoàn 5; Đại diện Ban Thường vụ Đoàn các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị kết nghĩa.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, có TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Thị Yến Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Nguyên Bí thư Đoàn Trường; ThS. Nguyễn Ngọc Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Giáo dục Chính trị; ThS. Huỳnh Công Ba - Đảng uỷ viên, Trưởng phòng CTCT & HSSV, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường; cùng các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ Đoàn Trường các nhiệm kỳ và 123 đại biểu là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 13.000 đoàn viên thuộc 24 Đoàn cơ sở trực thuộc.

Đại hội đã tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường nhiệm kỳ 2017 - 2019; Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2019 - 2022. Qua hai ngày làm việc, Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Trường khoá XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 27 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, dưới dự giám sát của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn Trường khoá XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã bầu ra được chức danh Bí thư, Phó Bí thư và các y viên Thường vụ Đoàn Trường.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, đặc biệt là các hoạt động phát triển Văn hoá thưởng thức trong đoàn viên, thanh niên đơn vị. Đồng thời, đồng chí Phạm Hồng Sơn cũng mong muốn Ban Chấp hành khoá mới phải nghiêm túc trong công tác nắm bắt nhu cầu của đoàn viên, thanh niên, từ đó sáng tạo, đề ra các giải pháp, hoạt động cụ thể cuốn hút sinh viên.

Cũng trong Đại hội, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XVIII. Trong nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Trường mong muốn tổ chức Đoàn cần phải đa dạng các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, góp phần tạo ra môi trường học thuật đa dạng, trong đó chú trọng các hoạt động tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đoàn viên, thanh niên đơn vị. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường cũng mong muốn Đoàn Trường nhiệm kỳ mới chú trọng các hoạt động khởi nghiệp cho các sinh viên ngành ngoài sư phạm, đẩy mạnh hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, từ đó phát triển năng lực và phẩm chất của đoàn viên, thanh niên. Công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng cũng cần được quan tâm, đầu tư hệ thống giải pháp thường xuyên, lâu dài.

Danh sách 27 đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XIX (2019 - 2022):

TT

Họ và tên

Chức vụ

 
 

1

Lâm Thanh Minh

Bí thư Đoàn Trường

 

2

Nguyễn Vũ Hoài Ân

Phó Bí thư

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Trường

 

3

Đặng Văn Khoa

Phó Bí thư Đoàn Trường

 

4

Nguyễn Trà My

Phó Bí thư Đoàn Trường

 

5

Võ Hoàng Bảo

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường

 

6

Nguyễn Tuấn Kiệt

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường

 

7

Vũ Ngọc Mai

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường

 

8

Nguyễn Quốc Việt

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường

 

9

Nguyễn Phan Hoàng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

10

Nguyễn Quốc Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

11

Nguyễn Trần Công Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

12

Trần Minh Điền

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

13

Lê Thành Đức

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

14

Đỗ Văn Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

15

Ngô Thị Minh Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

16

Võ Tuấn Hào

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

17

Dương Xuân Huy

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

18

Trần Ngọc Huy

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

19

Chung Lê Khang

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

20

Trần Phước Lợi

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

21

Trần Quang Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

22

Tô Thị Hạnh Nhân

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

23

Võ Hồng Yến Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

24

Triệu Minh Quyên

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

25

Đinh Lê Mộng Thùy

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

26

Hoàng Thị Hồng Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

 

27

Nguyễn Khánh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường