Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2019 - 2022

Sáng ngày 06/10/2019 tại Giảng đường A, cơ sở Lê Văn Sĩ, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường, Chi uỷ - Ban Chủ nhiệm khoa, Ban Chấp hành Đoàn khoa Giáo dục Mầm non long trọng tổ chức “ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC MẦM NON, LẦN IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2022”

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Khoa học Giáo dục nhiệm kỳ 2019 - 2022

Sáng ngày 06/10/2019 tại Giảng đường D, cơ sở An Dương Vương, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường, Chi uỷ - Ban chủ nhiệm khoa, Ban chấp hanh Đoàn khoa Khoa học Giáo dục long trọng tổ chức “ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC, LẦN 2, NHIỆM KỲ 2019 – 2022”