168 đơn vị máu được hiến tặng tại chương trình giọt hồng sư phạm lần 1 năm học 2021-2022

Sáng ngày 29/11/2021, Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đã phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP. HCM tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện Giọt hồng Sư phạm lần 1 năm học 2021 - 2022.

Chương trình thu hút sự quan tâm, tham gia nhiệt tình đến từ cán bộ, viên chức, giảng viên và đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù được tổ chức trong giai đoạn tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, việc tuân thủ Thông điệp 5K của Chính phủ và đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được đặt lên hàng đầu.

Đã có 168 đơn vị máu được cán bộ, viên chức, sinh viên HCMUE hiến tặng.

Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô và các bạn đoàn viên, thanh niên đã tham gia chương trình vừa qua. Tinh thần tích cực và giá trị nhân văn đã góp phần làm nên một "Giọt hồng Sư phạm" thật ý nghĩa!

 

 

Tận dụng nền tảng ICT trong việc triển khai sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 13.000 đoàn viên, thanh niên. Trước những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 5/2021, Trường đã quyết định chuyển đổi hình thức học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 sang trực tuyến. Với sự chuyển mình của Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng đã chỉ đạo Đoàn cơ sở, Chi đoàn đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phù hợp với tình hình mới.

Biến thách thức thành động lực cho sự thay đổi

Theo đó, căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/TĐTN-BTG ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã xây dựng Kế hoạch số 65-KH/ĐTN-BTG ngày 01/10/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10/2021 với chủ đề "Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Nhận thức và Hành động".

Ngoài các việc cung cấp tài liệu trực quan, sinh động (info, videoclip, ...), Ban Thường vụ Đoàn Trường đã thành lập tổ công tác cấp Trường, qua đó định hướng Đoàn cơ sở, chỉ đạo Chi đoàn tăng cường việc ứng dụng nền tảng ICT, kết hợp với các công cụ và hệ thống trực tuyến của Trường trong việc đa dạng hóa hình thức tổ chức và nội dung sinh hoạt.

Ngoài việc chọn các đơn vị xuất sắc dẫn dầu cụm thi đua tổ chức mẫu cấp Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng đã tiến hành định hướng mỗi Đoàn cơ sở chọn 1 Chi đoàn làm mẫu cấp cơ sở. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cũng đã lồng ghép việc thực hiện mô hình “Chi đoàn cùng tiến” trong quá trình vận hành tại đơn vị. Theo đó, Chi đoàn mạnh tiến hành “ghép đôi” với Chi đoàn Trung bình để hỗ trợ trong quá trình tổ chức, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn Trung bình.

 

Khai thác triệt để các ứng dụng trực tuyến có định danh

Cùng với tiến hành tập huấn, hỗ trợ Chi đoàn trung bình trong việc tổ chức Chi đoàn, tăng tính “mẫu” trong việc tổ chức hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng định hướng Chi đoàn tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến có định danh “chính chủ” để kiểm soát quá trình tham gia sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.

Theo đó, ứng dụng Microsoft Teams được khuyến khích sử với tài khoản Office 365 Education A1 được cấp cho từng đoàn viên, thanh niên Nhà trường. Việc này giúp Ban Chấp hành Chi đoàn kiểm soát được việc đoàn viên tham gia hoạt động cũng như ghi nhận lại quá trình tham gia, thời gian tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên, thanh niên. Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, biên bản buổi sinh hoạt được Microsoft Teams tự động xuất ra, hỗ trợ một cách tối đa cho chi đoàn.

Đặc biệt, các hình thức kiểm tra kiến thức, đánh giá mức độ hài lòng sau buổi sinh hoạt cũng được Chi đoàn đầu tư. Các ứng dụng như YouthHCMUE, Kahoot!, ... cũng được sử dụng để tạo nên sự hứng thú cho đoàn viên, thanh niên khi tham gia các hoạt động trực tuyến.

Đồng chí Lê Đức Thọ - “Kiến trúc sư” trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Đồng chí Lê Đức Thọ tức Phan Đình Khải sinh ngày 10-10-1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc (sau này là xã Nam Vân, huyện Nam Trực), tỉnh Nam Định (xã Nam Vân nay thuộc thành phố Nam Định), trong một gia đình nhà nho khá giả thời bấy giờ.

Đồng chí hoạt động cách mạng từ năm 1926, tham gia phong trào bãi khóa và lễ truy điệu nhà chí sỹ yêu nước Phan Chu Trinh. Năm 1928, hoạt động trong Học sinh Hội, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đảng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Định.

Tháng 10/1929, Đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, làm Bí thư chi bộ học sinh và phụ trách công tác thanh niên học sinh. Tháng 11/1930, bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo, được cấp ủy chi bộ nhà tù Côn Đảo cử làm Bí thư chi bộ và Thường vụ chi ủy nhà tù.

Năm 1936 - 1939, Đồng chí ra tù và được giao phụ trách công tác báo chí công khai của đảng bộ và xây dựng cơ sở bí mật của Đảng ở Nam Định.

Từ năm 1939 - 1944, Đồng chí bị địch bắt và kết án tù 5 năm tại các nhà tù Hà Nội, Sơn La và Hòa Bình. Tháng 9/1944, ra tù được Trung ương Đảng giao phụ trách công tác khu an toàn của Trung ương, công tác tổ chức và huấn luyện cán bộ.

Tháng 10/1944, Đồng chí được chỉ định là ủy viên Trung ương Đảng và trực tiếp phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ; Đồng chí dự hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đêm 09/3/1945 để ra chủ trương mới phát động cao trào cách mạng đi tới cuộc Tổng khởi nghĩa.

Tháng 8/1945, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, Đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phụ trách công tác tổ chức của Đảng. Tháng 12/1946, dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định toàn quốc kháng chiến.

Năm 1948, thay mặt Trung ương Đảng tham gia Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ vào miền Nam công tác. Năm 1949, làm Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ.

Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Từ năm 1949 - 1954, làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam.

Năm 1955, Đồng chí tập kết ra Bắc, làm Trưởng ban Thống nhất Trung ương. Cuối năm 1955 được bổ sung vào Bộ Chính trị phụ trách công tác sửa sai trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức.

Cuối năm 1956, Đồng chí làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; từ tháng 11/1956 đến năm 1961 kiêm Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng. Năm 1966, kiêm Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc  Trung ương. Năm 1967, được cử vào Quân ủy Trung ương.

Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí được Bộ Chính trị cử vào miền Nam làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Đến tháng 5/1968, được Bộ Chính trị gọi ra miền Bắc, giao nhiệm vụ phụ trách công tác đấu tranh ngoại giao, làm cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris bàn về lập lại hòa bình ở Việt Nam và trực tiếp đàm phán với đại diện của Chính phủ Mỹ trong các cuộc nói chuyện riêng giải quyết hòa bình về vấn đề Việt Nam. Sau Hiệp định Paris về Việt Nam (1973), đồng chí được cử làm Trưởng ban miền Nam của Trung ương.

Trước thời cơ chiến lược vừa được mở ra, cuối tháng 3/1975, Đồng chí vào chiến trường trực tiếp cùng Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam lãnh đạo, chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh giành toàn thắng.

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất (30/4/1975), Đồng chí được phân công làm Phó ban đại diện của Đảng và Chính phủ ở miền Nam.

Tháng 12/1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Giữa năm 1977 đến tháng 1/1979, Đồng chí được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác đặc biệt.

Năm 1980, đồng chí được cử làm Bí thư Thường trực và phụ trách công tác tổ chức; tháng 10/1980 kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị đặc biệt.

Tại Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982), Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Bí thư Thường trực, phụ trách công tác tư tưởng, nội chính, ngoại giao. Năm 1983, được chỉ định làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Đảng.

Năm 1986, đồng chí làm Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội lần thứ VI của Đảng và tại Đại hội (tháng 12-1986), Đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tên tuổi và sự nghiệp của Đồng chí gắn liền với những giai đoạn của cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc, là một trong những đồng chí lãnh đạo có nhiều cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng, để lại cho đồng bào, đồng chí những tình cảm vô cùng quý mến. Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng Đồng chí Huân chương Sao vàng và nhiều Huân chương cao quý khác; Đảng và Nhà nước Liên Xô tặng Huân chương Cách mạng Tháng Mười; Đảng và Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăngco.

 

Nguồn: http://baonamdinh.com.vn/ , https://thanhuytphcm.vn/ , https://binhdinh.dcs.vn/

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN, SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022

Năm học 2020 - 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường đã xung kích cùng tuổi trẻ Thành phố nỗ lực trong công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, góp phần chăm lo, hỗ trợ và ổn định cuộc sống đoàn viên, thanh niên, sinh viên Nhà trường.

Nhằm đánh giá và tổng kết những nội dung đã đạt được, rút kinh nghiệm các tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021; khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022.

Sáng ngày 09/10/2021, Ban Thường vụ Đoàn Trường phối hợp cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Hội nghị hôm nay được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Hội nghị đã hân hạnh được đón tiếp: Đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư, Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố; Đồng chí Phan Tấn Anh - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn; TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; ThS. Nguyễn Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; TS. Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường; TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường; TS. Lâm Thanh Minh - Bí thư Đoàn Trường; Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; Cùng với đó là sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng, các khoa trong Trường; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường và hơn 600 đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội các cấp đã tham dự Hội nghị từ hơn 600 điểm cầu trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã cùng đánh giá những mặt làm được, rút kinh nghiệm các tồn tại, hạn chế của năm học 2020 - 2021. Từ đó, đưa ra phương hướng hoạt động năm học 2021 - 2022 với những “kịch bản” phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, Hội nghị cũng đã được nghe phần chia sẻ về định hướng phát triển Nhà trường cũng như vai trò của cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong việc xây dựng Nhà trường đến từ TS. Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường.

Hội nghị cũng đã trân trọng ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng, đặt hàng đến từ đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn. Những gợi mở, đặt vấn đề giúp tập thể cán bộ Đoàn, Hội HCMUE sẽ phải cùng nhau sáng tạo, phát huy tối đa nhất vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trong hành trình đồng hành, hỗ trợ cùng thanh niên với Thông điệp “3T”. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp; đảm bảo tiến độ Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 và Đại hội Đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành tuyên dương các cá nhân và tập thể đã xuất sắc nhận được khen thưởng của Đoàn - Hội Trường, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố và Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2020 - 2021.

Cùng với đó, xin chúc mừng vinh danh các tập thể đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và dẫn đầu các cụm thi đua của Đoàn, Hội Trường.

Năm học 2020 - 2021 đã chính thức khép lại với nhiều thành quả đáng khích lệ. Năm học 2021 - 2022 mở ra với nhiều màu sắc mới, cơ hội mới, hứa hẹn nhiều thành công mới nhưng cũng đặt ra không ít thử thách mới, đòi hỏi tập thể cán bộ Đoàn, Hội Trường cần lao động nghiêm túc, sáng tạo, hiệu qủa, phát huy tối đa những thành quả đã đạt được, cùng với Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục thông minh với giá trị cốt lõi “Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn”.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành TW đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2022.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10 đến ngày 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1. Về kinh tế-xã hội năm 2021-2022

Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trung ương thống nhất nhận định, năm 2021 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng-bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số địa phương kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác...

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2021.

Ban Chấp hành Trung ương cũng cơ bản tán thành nội dung báo cáo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19; quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định từ cuối tháng 4/2021 đến nay, dịch COVID-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta; đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân và tâm lý, tâm trạng xã hội; đặc biệt, đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn đồng bào, trong đó có cả cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các y, bác sỹ, nhân viên y tế và cán bộ cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc chủ động, tích cực của toàn hệ thống chính trị, trong đó, nổi bật là vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, đã góp phần quan trọng khống chế kịp thời những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của dịch COVID-19 gây ra.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

2. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, có bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác, các vị Ủy viên Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về tình hình, nguyên nhân, cũng như xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới; đồng thời, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.