Tận dụng nền tảng ICT trong việc triển khai sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 13.000 đoàn viên, thanh niên. Trước những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 5/2021, Trường đã quyết định chuyển đổi hình thức học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 sang trực tuyến. Với sự chuyển mình của Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng đã chỉ đạo Đoàn cơ sở, Chi đoàn đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phù hợp với tình hình mới.

Biến thách thức thành động lực cho sự thay đổi

Theo đó, căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/TĐTN-BTG ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã xây dựng Kế hoạch số 65-KH/ĐTN-BTG ngày 01/10/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10/2021 với chủ đề "Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Nhận thức và Hành động".

Ngoài các việc cung cấp tài liệu trực quan, sinh động (info, videoclip, ...), Ban Thường vụ Đoàn Trường đã thành lập tổ công tác cấp Trường, qua đó định hướng Đoàn cơ sở, chỉ đạo Chi đoàn tăng cường việc ứng dụng nền tảng ICT, kết hợp với các công cụ và hệ thống trực tuyến của Trường trong việc đa dạng hóa hình thức tổ chức và nội dung sinh hoạt.

Ngoài việc chọn các đơn vị xuất sắc dẫn dầu cụm thi đua tổ chức mẫu cấp Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng đã tiến hành định hướng mỗi Đoàn cơ sở chọn 1 Chi đoàn làm mẫu cấp cơ sở. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cũng đã lồng ghép việc thực hiện mô hình “Chi đoàn cùng tiến” trong quá trình vận hành tại đơn vị. Theo đó, Chi đoàn mạnh tiến hành “ghép đôi” với Chi đoàn Trung bình để hỗ trợ trong quá trình tổ chức, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn Trung bình.

 

Khai thác triệt để các ứng dụng trực tuyến có định danh

Cùng với tiến hành tập huấn, hỗ trợ Chi đoàn trung bình trong việc tổ chức Chi đoàn, tăng tính “mẫu” trong việc tổ chức hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng định hướng Chi đoàn tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến có định danh “chính chủ” để kiểm soát quá trình tham gia sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.

Theo đó, ứng dụng Microsoft Teams được khuyến khích sử với tài khoản Office 365 Education A1 được cấp cho từng đoàn viên, thanh niên Nhà trường. Việc này giúp Ban Chấp hành Chi đoàn kiểm soát được việc đoàn viên tham gia hoạt động cũng như ghi nhận lại quá trình tham gia, thời gian tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên, thanh niên. Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, biên bản buổi sinh hoạt được Microsoft Teams tự động xuất ra, hỗ trợ một cách tối đa cho chi đoàn.

Đặc biệt, các hình thức kiểm tra kiến thức, đánh giá mức độ hài lòng sau buổi sinh hoạt cũng được Chi đoàn đầu tư. Các ứng dụng như YouthHCMUE, Kahoot!, ... cũng được sử dụng để tạo nên sự hứng thú cho đoàn viên, thanh niên khi tham gia các hoạt động trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân

Hà Nội (TTXVN 13/6) "Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân" - Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, diễn ra sáng 12/6/2021.

Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn

(ĐCSVN) – Phân tích rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát triển khai học tập và thực hiện. Đồng thời làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan triển lãm trước khi vào Hội nghị. 

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng 12/6, các đại biểu đã được nghe tham luận của Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam “Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Đại tá Vũ Văn Hậu,  Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an “Xây dựng bản lĩnh người chiến sĩ cảnh sát điều tra về ma tuý theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Bà Nguyễn Thị Oanh, đảng viên, hội viên Hội Nông dân xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; nghe công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các tham luận tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của toàn Đảng ta trong 5 năm qua; biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những cách làm sáng tạo, đạt được những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta là Vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hoá thế giới. Người đã đi xa, những di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá: Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị. 


Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá cuả Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành biểu tượng cách mạng, khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Làm rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát để triển khai học tập và thực hiện.

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao. Nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo".

Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nên tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm.

“Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước” – Tổng Bí thư khẳng định.

Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ, và đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.


Học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân

 

Các đại biểu tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng.


Nhất trí với những đánh giá về những mặt còn hạn chế, Tổng Bí thư cũng phân tích bối cảnh, tình hình đất nước sau 35 năm đổi mới và nêu rõ có tác động mạnh, nhiều chiều đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.“Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là những bông hoa đẹp", đang từng ngày vun góp, tạo ra "rừng hoa đẹp" cho đất nước. Đảng và Nhà nước trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nếu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội. 

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".Tổng Bí thư yêu cầu, học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Làm theo Bác: Là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin trong mọi hành động.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân".

Hình ảnh tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh


Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân nơi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".Nêu gương: Là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu./.

Hiền Hòa - Phạm Cường

Nguồn: https://dangcongsan.vn/

Đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28, năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên, sinh viên Nhà trường; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực chào mừng thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và 45 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021).

- Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn trường trong việc cùng với đoàn viên, hội viên, thanh niên Thành phố khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19, tham gia thực hiện có hiệu quả việc đảm bảo an sinh xã hội và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Tạo sân chơi cho học sinh THPT, THCS và Tiểu học. Thông qua đó, giáo dục cho học sinh một số kĩ năng cần thiết, ứng dụng kiến thức trong cuộc sống hàng ngày và tạo động lực cho học sinh yêu thích các môn khoa học.

- Thực hiện hiệu quả công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên đặc biệt là việc tiếp tục phát huy hiệu quả nền tảng ICT trong tập hợp thanh niên qua không gian mạng.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo phương châm hành động “An toàn - Kỷ luật - Sáng tạo - Hiệu quả”; xác lập công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Đảm bảo triển khai các biện pháp an toàn khi tổ chức hoạt động tình nguyện, trong “tình hình mới”, tuân thủ nguyên tắc 5K. Cần sự chuẩn bị và chuyển đổi kịp thời các nội dung hoạt động trước tình hình dịch bệnh, đảm bảo thực hiện ít nhất 60% các công trình, phần việc đã đặt ra.

- Triển khai sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh niên trong trường.

- Chú trọng việc xây dựng lực lượng theo các đội hình chuyên, phát huy chuyên môn trong hoạt động tình nguyện.

II. CHỦ ĐỀ

“Chiến sĩ Mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

sáng tạo, khát vọng, tình nguyện vì cộng đồng”

 

 

III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian tổ chức

- Thời gian thực hiện chiến dịch: từ 11/7/2021 đến 08/8/2021.

- Lễ ra quân: 07g00 ngày 11/7/2021.

- Lễ tổng kết các chiến dịch tình nguyện: 08/8/2021 (dự kiến).

Lưu ý: Tất cả chiến sĩ phải phải đăng ký thông tin chiến sĩ trên cổng thông tin chung và tham gia ít nhất 2/3 hoạt động của đội hình trong Chiến dịch mới được xem xét công nhận danh hiệu và cấp giấy chứng nhận “Chiến sĩ Mùa hè xanh 2021”.

2. Địa bàn, lực lượng

- Địa bàn: Các Quận, Huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức.

- Lực lượng: Dự kiến tiếp nhận khoảng 530 chiến sĩ tình nguyện.

Tuỳ tình hình thực tế, Ban Chỉ huy cấp Trường thông báo sau về việc thành lập đội hình thường trực và mời sinh viên Lào đang học tập tại Trường tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 28 năm 2021.

3. Thành lập các đội hình

- Đối tượng: Đoàn viên, hội viên, thanh niên là viên chức, sinh viên đang học tập, công tác tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

- Đội hình: Đội hình chuyên, đội hình Thường trực và đội hình Viên chức trẻ. Chi tiết xem tại đây.

- Đội trưởng các đội hình: Xem tại đây.

4. Đăng kí tham gia

- Đoàn viên, thanh niên là sinh viên đăng ký trực tuyến tại đây trước 17g30 ngày 04/6/2021.

- Đoàn viên, thanh niên là viên chức đăng ký trực tiếp cho Đoàn khối Viên chức thông qua đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đoàn khối Viên chức trước 17g30 ngày 04/6/2021.

- Thời gian, hình thức phỏng vấn chiến sĩ: Đội trưởng các đội hình tiến hành phỏng vấn trực tuyến các đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia đội hình thời gian từ 08g00 ngày 06/6/2021 đến 21g30 ngày 07/6/2021.

 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trọng tâm hoạt động

- Tổ chức hoạt động khoa học, ứng dụng kiến thức các môn học Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học bằng các hoạt động theo định hướng giáo dục STEM từ đó phát huy năng lực tìm hiểu khoa học, khả năng sáng tạo của thanh thiếu nhi.

- Tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, cách thức chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cá nhân phòng ngừa bệnh tật (Phối hợp Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh)

- Xây dựng và biên tập các vở kịch tuyên truyền pháp luật kết hợp với các sân chơi pháp luật từ đó tuyên truyền các kiến thức về Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Luật Sở hữu Trí tuệ (Phối hợp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sài Gòn)

- Tổ chức các hoạt động góp phần phát triển “Văn hóa đọc” và “Văn hóa thưởng thức” cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động về môi trường, xoá điểm đen rác thải tồn đọng, tổ chức các sân chơi từ vật liệu tái chế, hướng dẫn cách thức phân loại rác thải tại nguồn.

- Tổ chức các lớp kỹ năng cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện các sản phẩm tranh vẽ tường, chuyển tải các câu chuyện giáo dục thành tranh vẽ.

- Tổ chức lớp ôn tập kiến thức cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ và hỗ trợ trẻ em chậm tiếp thu, khiếm thính, khiếm thị thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa bàn các huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Các ngày hoạt động cao điểm

- Ngày 11/7/2021: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xây dựng văn minh đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường”.

- Ngày 18/7/2021: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”.

- Ngày 25/7/2021: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội”, chương trình “Thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ” và Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 142.

- Ngày 01/8/2021: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.

- Ngày 08/8/2021: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”.

 

3. Công trình trọng điểm

- Trao tặng 02 công trình “Tủ sách cho em”.

- Thực hiện 05 công trình trang trí, sơn vẽ tường.

- Trao tặng 30 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Trao tặng 01 công trình “Máy tính cũ - Tri thức mới”.

- Ghi hình và phát sóng 04 chương trình tương tác trực tuyến tuyên truyền pháp luật.

- Ghi hình và phát sóng 06 chuyên mục hướng dẫn thực hiện thí nghiệm khoa học ứng dụng cho thanh thiếu niên.

- Thực hiện bộ infographic và chuyên mục tuyên truyền về “Sống Xanh”.

- Ghi hình và phát sóng 06 số “Tâm sự tuổi học trò” qua đó giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên.

- Ghi hình và phát sóng 06 chương trình giới thiệu các trích đoạn cải lương.

- Tổ chức 01 buổi cấp phát thuốc, khám chữa bệnh cho người dân.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch: Sẽ có thông báo riêng.

2. Thành lập Ban Chỉ huy cấp Trường: Xem tại đây.

 

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

LỄ KÝ KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN THANH NIÊN CATP VÀ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2022.

Chiều ngày 11-03, tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên CATP long trọng tổ chức Lễ ký kết công tác phối hợp với Đoàn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022.

Tham dự chương trình có Đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Thượng tá Lê Viết Tiệp - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị CATP; Đại diện lãnh đạo Ban Mặt trận ANQP-ĐBDC Thành Đoàn; Đại diện Thường trực Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP; Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các đơn vị có đông đoàn viên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trong CATP; cùng tham dự chương trình có Câu lạc bộ Gia sư Đoàn trường Đại học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và 30 đoàn viên thanh niên tham gia Công trình thanh niên “Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND dự thi kì thi tuyển sinh xét tuyển vào các trường CAND năm 2021.

Nội dung Kế hoạch phối hợp giữa Đoàn CATP và Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2022 trọng tâm vào công tác chuyên môn của 02 đơn vị: công tác tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ đoàn viên thanh niên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND ôn luyện để dự thi kì thi tuyển sinh xét tuyển vào các trường CAND trong giai đoạn 2021 - 2022

Tại Chương trình Thiếu tá Nguyễn Công Danh - Bí thư Đoàn CATP và Thạc sĩ Lâm Thanh Minh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã cùng ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện các chỉ tiêu cụ thể: Tổ chức ôn tập, luyện thi cho 150 lượt công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hiện đang biên chế tại các đơn vị thuộc CATP có nguyện vọng ôn luyện dự thi xét tuyển vào các trường CAND hằng năm; Phối hợp tổ chức 01 ngày hội tuyên truyền pháp luật và 10 chương trình tuyên truyền pháp luật cho ít nhất 8.000 lượt sinh viên tại trường.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác phối hợp, ngoài phân công các bạn sinh viên thực tập hỗ trợ thực hiện công trình Ban Giám hiệu nhà trường còn phân công một số giáo viên trẻ của trường cùng hỗ trợ để việc ôn luyện của các chiến sĩ nghĩa vụ đạt kết quả cao hơn.

Thượng tá Lê Viết Tiệp - UVBCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy - Trưởng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị CATP đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của Ban Thường vụ Đoàn CATP trong thực hiện công tác phối hợp với Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP,HCM, đồng thời định hướng trong công tác phối hợp trong thời gian tới sẽ có bước phát triển vượt bậc, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc Thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 02 đơn vị.

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên của hai đơn vị, phát huy được công tác chuyên môn từng đơn vị, qua đó giúp cho các bạn sinh viên có nhiều kỹ năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp cho các chiến sĩ nghĩa vụ ôn tập những kiến thức đã học trên ghế nhà trường, có đủ hành trang tham dự các kỳ thi vào các trường CAND, có thể cống hiến lâu dài trong lực lượng công an. Đồng thời, đề nghị hai đơn vị quan tâm đề xuất khen thưởng, để kịp thời động viên những tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia các hoạt động chung của hai đơn vị.