Sinh hoạt chuyên đề thời sự Quý III năm 2023

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THỜI SỰ QUÝ III - NĂM 2023

Chủ đề: Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm  một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

---------------------

Nhằm quán triệt và phổ biến một số nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến sinh viên toàn Trường. Đồng thời, định hướng về vai trò, trách nhiệm và ý thức của sinh viên trong việc cùng tham gia triển khai, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động về tầm quan trọng của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội gắn với đặc thù của ngành học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề thời sự Quý III năm 2023 dành cho sinh viên với chủ đề Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm  một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên đề được tổ chức theo hình thức khoá học trực tuyến thông qua ứng dụng di động HCMUE VLE. Theo đó, trong thời gian từ ngày 25/9/2023 đến ngày 05/10/2023, sinh viên hệ chính quy sẽ truy cập vào ứng dụng học tập trực tuyến để hoàn thành khoá học với 03 hoạt động giáo dục cụ thể: Tìm hiểu, Phân tích - Trải nghiệm và Trách nhiệm - Vận dụng. Sau khi hoàn thành 03 hoạt động giáo dục, sinh viên sẽ thực hiện bài đánh giá kết thúc khóa học theo hình thức trắc nghiệm với 20 câu hỏi trong thời gian 15 phút.

Khoa học được tổ chức thành 02 đợt cho từng đối tượng sinh viên. Trong đó, đợt 1 dành cho đối với sinh viên khoá 48, 49 diễn ra từ ngày 25/9/2023 đến ngày 28/9/2023 và đợt 2 dành cho đối với sinh viên khoá 47 trở về trước, diễn ra từ ngày 28/9/2023 đến ngày 03/10/2023. Đối với các trường hợp chưa học theo lịch, sinh viên sẽ tham gia học bổ sung từ ngày 03/10/2023 đến 08g00 ngày 05/10/2023.

____

ng dụng HCMUE VLE là ứng dụng học tập trực tuyến được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dựa trên nền tảng là Cổng thông tin đào tạo trực tuyến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng được phát triển tương thích với cả 02 hệ điều hành là AndroidsIOS)