Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 1988/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam ngày 04/12/2020.

y ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên.

Theo quyết định 1328/QĐ-TTg của Thủ tướng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Phó Chủ nhiệm thường trực là Bí thư Trung ương Đoàn. Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo của nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Chương trình Người Sư phạm lần thứ XII năm 2019 - Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu và Viên chức trẻ giỏi, thân thiện cấp Trường năm 2019

Vào lúc 18g00 ngày 19/11/2019, tại Hội trường B - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã long trọng tổ chức chương trình Người Sư phạm lần thứ XII năm 2019 - Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Viên chức trẻ giỏi, thân thiện” cấp Trường năm 2019.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/1946 - 09/11/2019)

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, rèn luyện hành vi ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần “Sống và làm việc theo pháp luật”; Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách, Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM  phối hợp cùng Quận Đoàn 5, Đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Sài Gòn, Đoàn Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh và Đoàn phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức  “Ngày Pháp luật năm 2019 - Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vào lúc 07g30 ngày 10/11/2019 tại Công viên Văn Lang.

Tuổi trẻ HCMUE hào hứng với chuyên đề "Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng"

Vào sáng ngày 02 tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo Đoàn Trường đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị đợt tháng 5 với chủ đề “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng” với sự tham gia của hơn 150 đồng chí là Đảng viên, đối tượng Đảng, Đoàn viên ưu tú và cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt.