TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH SÔI NỔI KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2022

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác nói riêng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2022). Đặc biệt là cụ thể hoá chủ đề năm 2022: “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” và đẩy mạnh các hoạt động nâng lực năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, phát triển năng lực nghề nghiệp, thích nghi với tình hình mới, vào sáng ngày 27/02/2022, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022.

Tận dụng nền tảng ICT trong việc triển khai sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 13.000 đoàn viên, thanh niên. Trước những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 5/2021, Trường đã quyết định chuyển đổi hình thức học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 sang trực tuyến. Với sự chuyển mình của Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng đã chỉ đạo Đoàn cơ sở, Chi đoàn đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phù hợp với tình hình mới.

Biến thách thức thành động lực cho sự thay đổi

Theo đó, căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/TĐTN-BTG ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã xây dựng Kế hoạch số 65-KH/ĐTN-BTG ngày 01/10/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10/2021 với chủ đề "Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Nhận thức và Hành động".

Ngoài các việc cung cấp tài liệu trực quan, sinh động (info, videoclip, ...), Ban Thường vụ Đoàn Trường đã thành lập tổ công tác cấp Trường, qua đó định hướng Đoàn cơ sở, chỉ đạo Chi đoàn tăng cường việc ứng dụng nền tảng ICT, kết hợp với các công cụ và hệ thống trực tuyến của Trường trong việc đa dạng hóa hình thức tổ chức và nội dung sinh hoạt.

Ngoài việc chọn các đơn vị xuất sắc dẫn dầu cụm thi đua tổ chức mẫu cấp Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng đã tiến hành định hướng mỗi Đoàn cơ sở chọn 1 Chi đoàn làm mẫu cấp cơ sở. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cũng đã lồng ghép việc thực hiện mô hình “Chi đoàn cùng tiến” trong quá trình vận hành tại đơn vị. Theo đó, Chi đoàn mạnh tiến hành “ghép đôi” với Chi đoàn Trung bình để hỗ trợ trong quá trình tổ chức, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn Trung bình.

 

Khai thác triệt để các ứng dụng trực tuyến có định danh

Cùng với tiến hành tập huấn, hỗ trợ Chi đoàn trung bình trong việc tổ chức Chi đoàn, tăng tính “mẫu” trong việc tổ chức hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng định hướng Chi đoàn tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến có định danh “chính chủ” để kiểm soát quá trình tham gia sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.

Theo đó, ứng dụng Microsoft Teams được khuyến khích sử với tài khoản Office 365 Education A1 được cấp cho từng đoàn viên, thanh niên Nhà trường. Việc này giúp Ban Chấp hành Chi đoàn kiểm soát được việc đoàn viên tham gia hoạt động cũng như ghi nhận lại quá trình tham gia, thời gian tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên, thanh niên. Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, biên bản buổi sinh hoạt được Microsoft Teams tự động xuất ra, hỗ trợ một cách tối đa cho chi đoàn.

Đặc biệt, các hình thức kiểm tra kiến thức, đánh giá mức độ hài lòng sau buổi sinh hoạt cũng được Chi đoàn đầu tư. Các ứng dụng như YouthHCMUE, Kahoot!, ... cũng được sử dụng để tạo nên sự hứng thú cho đoàn viên, thanh niên khi tham gia các hoạt động trực tuyến.

Đồng chí Lê Đức Thọ - “Kiến trúc sư” trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Đồng chí Lê Đức Thọ tức Phan Đình Khải sinh ngày 10-10-1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc (sau này là xã Nam Vân, huyện Nam Trực), tỉnh Nam Định (xã Nam Vân nay thuộc thành phố Nam Định), trong một gia đình nhà nho khá giả thời bấy giờ.

Đồng chí hoạt động cách mạng từ năm 1926, tham gia phong trào bãi khóa và lễ truy điệu nhà chí sỹ yêu nước Phan Chu Trinh. Năm 1928, hoạt động trong Học sinh Hội, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đảng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Định.

Tháng 10/1929, Đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, làm Bí thư chi bộ học sinh và phụ trách công tác thanh niên học sinh. Tháng 11/1930, bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo, được cấp ủy chi bộ nhà tù Côn Đảo cử làm Bí thư chi bộ và Thường vụ chi ủy nhà tù.

Năm 1936 - 1939, Đồng chí ra tù và được giao phụ trách công tác báo chí công khai của đảng bộ và xây dựng cơ sở bí mật của Đảng ở Nam Định.

Từ năm 1939 - 1944, Đồng chí bị địch bắt và kết án tù 5 năm tại các nhà tù Hà Nội, Sơn La và Hòa Bình. Tháng 9/1944, ra tù được Trung ương Đảng giao phụ trách công tác khu an toàn của Trung ương, công tác tổ chức và huấn luyện cán bộ.

Tháng 10/1944, Đồng chí được chỉ định là ủy viên Trung ương Đảng và trực tiếp phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ; Đồng chí dự hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đêm 09/3/1945 để ra chủ trương mới phát động cao trào cách mạng đi tới cuộc Tổng khởi nghĩa.

Tháng 8/1945, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, Đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phụ trách công tác tổ chức của Đảng. Tháng 12/1946, dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định toàn quốc kháng chiến.

Năm 1948, thay mặt Trung ương Đảng tham gia Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ vào miền Nam công tác. Năm 1949, làm Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ.

Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Từ năm 1949 - 1954, làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam.

Năm 1955, Đồng chí tập kết ra Bắc, làm Trưởng ban Thống nhất Trung ương. Cuối năm 1955 được bổ sung vào Bộ Chính trị phụ trách công tác sửa sai trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức.

Cuối năm 1956, Đồng chí làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; từ tháng 11/1956 đến năm 1961 kiêm Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng. Năm 1966, kiêm Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc  Trung ương. Năm 1967, được cử vào Quân ủy Trung ương.

Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí được Bộ Chính trị cử vào miền Nam làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Đến tháng 5/1968, được Bộ Chính trị gọi ra miền Bắc, giao nhiệm vụ phụ trách công tác đấu tranh ngoại giao, làm cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris bàn về lập lại hòa bình ở Việt Nam và trực tiếp đàm phán với đại diện của Chính phủ Mỹ trong các cuộc nói chuyện riêng giải quyết hòa bình về vấn đề Việt Nam. Sau Hiệp định Paris về Việt Nam (1973), đồng chí được cử làm Trưởng ban miền Nam của Trung ương.

Trước thời cơ chiến lược vừa được mở ra, cuối tháng 3/1975, Đồng chí vào chiến trường trực tiếp cùng Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam lãnh đạo, chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh giành toàn thắng.

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất (30/4/1975), Đồng chí được phân công làm Phó ban đại diện của Đảng và Chính phủ ở miền Nam.

Tháng 12/1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Giữa năm 1977 đến tháng 1/1979, Đồng chí được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác đặc biệt.

Năm 1980, đồng chí được cử làm Bí thư Thường trực và phụ trách công tác tổ chức; tháng 10/1980 kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị đặc biệt.

Tại Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982), Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Bí thư Thường trực, phụ trách công tác tư tưởng, nội chính, ngoại giao. Năm 1983, được chỉ định làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Đảng.

Năm 1986, đồng chí làm Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội lần thứ VI của Đảng và tại Đại hội (tháng 12-1986), Đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tên tuổi và sự nghiệp của Đồng chí gắn liền với những giai đoạn của cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc, là một trong những đồng chí lãnh đạo có nhiều cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng, để lại cho đồng bào, đồng chí những tình cảm vô cùng quý mến. Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng Đồng chí Huân chương Sao vàng và nhiều Huân chương cao quý khác; Đảng và Nhà nước Liên Xô tặng Huân chương Cách mạng Tháng Mười; Đảng và Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăngco.

 

Nguồn: http://baonamdinh.com.vn/ , https://thanhuytphcm.vn/ , https://binhdinh.dcs.vn/

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân

Hà Nội (TTXVN 13/6) "Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân" - Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, diễn ra sáng 12/6/2021.