Tận dụng nền tảng ICT trong việc triển khai sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 13.000 đoàn viên, thanh niên. Trước những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 5/2021, Trường đã quyết định chuyển đổi hình thức học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 sang trực tuyến. Với sự chuyển mình của Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng đã chỉ đạo Đoàn cơ sở, Chi đoàn đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phù hợp với tình hình mới.

Biến thách thức thành động lực cho sự thay đổi

Theo đó, căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/TĐTN-BTG ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã xây dựng Kế hoạch số 65-KH/ĐTN-BTG ngày 01/10/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10/2021 với chủ đề "Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Nhận thức và Hành động".

Ngoài các việc cung cấp tài liệu trực quan, sinh động (info, videoclip, ...), Ban Thường vụ Đoàn Trường đã thành lập tổ công tác cấp Trường, qua đó định hướng Đoàn cơ sở, chỉ đạo Chi đoàn tăng cường việc ứng dụng nền tảng ICT, kết hợp với các công cụ và hệ thống trực tuyến của Trường trong việc đa dạng hóa hình thức tổ chức và nội dung sinh hoạt.

Ngoài việc chọn các đơn vị xuất sắc dẫn dầu cụm thi đua tổ chức mẫu cấp Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng đã tiến hành định hướng mỗi Đoàn cơ sở chọn 1 Chi đoàn làm mẫu cấp cơ sở. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cũng đã lồng ghép việc thực hiện mô hình “Chi đoàn cùng tiến” trong quá trình vận hành tại đơn vị. Theo đó, Chi đoàn mạnh tiến hành “ghép đôi” với Chi đoàn Trung bình để hỗ trợ trong quá trình tổ chức, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn Trung bình.

 

Khai thác triệt để các ứng dụng trực tuyến có định danh

Cùng với tiến hành tập huấn, hỗ trợ Chi đoàn trung bình trong việc tổ chức Chi đoàn, tăng tính “mẫu” trong việc tổ chức hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn Trường cũng định hướng Chi đoàn tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến có định danh “chính chủ” để kiểm soát quá trình tham gia sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.

Theo đó, ứng dụng Microsoft Teams được khuyến khích sử với tài khoản Office 365 Education A1 được cấp cho từng đoàn viên, thanh niên Nhà trường. Việc này giúp Ban Chấp hành Chi đoàn kiểm soát được việc đoàn viên tham gia hoạt động cũng như ghi nhận lại quá trình tham gia, thời gian tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên, thanh niên. Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, biên bản buổi sinh hoạt được Microsoft Teams tự động xuất ra, hỗ trợ một cách tối đa cho chi đoàn.

Đặc biệt, các hình thức kiểm tra kiến thức, đánh giá mức độ hài lòng sau buổi sinh hoạt cũng được Chi đoàn đầu tư. Các ứng dụng như YouthHCMUE, Kahoot!, ... cũng được sử dụng để tạo nên sự hứng thú cho đoàn viên, thanh niên khi tham gia các hoạt động trực tuyến.