GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2023

Mời đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI trình tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023 tại đây.

Xem Dự thảo Báo cáo chính trị tại đây.