Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/1946 - 09/11/2019)

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, rèn luyện hành vi ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần “Sống và làm việc theo pháp luật”; Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách, Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM  phối hợp cùng Quận Đoàn 5, Đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Sài Gòn, Đoàn Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh và Đoàn phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức  “Ngày Pháp luật năm 2019 - Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vào lúc 07g30 ngày 10/11/2019 tại Công viên Văn Lang.


Tại Lễ khai mạc Ngày hội, các đơn vị đoàn trong khu vực trường học trên địa bàn cũng đã tiến hành ký kết liên tịch với Đoàn phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông Đường bộ trong năm học 2019 - 2020.

Sau Lễ khai mạc, hơn 1000 đoàn viên, thanh niên đã được trải nghiệm các kiến thức Pháp luật thông qua nhiều hình thức như:

+ Chương trình Đạp xe đồng hành tuyên truyền Pháp luật

+ Khu vực “Pháp luật và cuộc sống” - Tìm hiểu thông tin về các Luật Giao thông Đường bộ, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật An ninh mạng, …

+ Chương trình “Sân khấu hoá tình huống pháp luật”

+ Hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền chủ để  “Thanh niên Thành phố với Pháp luật”.

+ Chương trình Lái xe an toàn và xe hình đoán lỗi.

+ Hội thi rung chuông vàng “Pháp luật và Cuộc sống”